Tổng vốn phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt đến năm 2030 khoảng 270.000 tỷ đồng, chủ yếu từ vốn ngoài ngân sách. Theo Quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được ban hành, tổng vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt đến năm 2030 chủ yếu từ vốn ngoài ngân sách, vốn của các doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. Nguồn lực Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ quốc gia. Mục tiêu quy hoạch là phát triển hạ tầng để đảm bảo sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75-80 ngày nhập ròng, phấn đấu đạt 90 ngày nhập ròng; đảm bảo sức chứa dự trữ khí đốt đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và khí nguyên liệu cho các ngành năng lượng và công nghiệp. Cụ thể với hạ tầng xăng dầu, dự trữ dầu thô và sản phẩm chế biến xăng dầu đáp ứng tối thiểu 20-25 ngày nhập ròng; xăng dầu thương mại đáp ứng 30-35 ngày, còn dự trữ quốc gia là 15-30 ngày nhập khẩu ròng. Với LPG, hạ tầng dự trữ đạt sức chứa 800.000-900.000 tấn. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam sẽ xây mới 500.000 m3 kho chứa xăng dầu đến 2030. Kho dự trữ dầu thô sẽ được xây mới 1-2 kho tại các khu vực gần nhà máy lọc dầu (Dung Quất, Nghi Sơn, Long Sơn), với tổng công suất 1-2 triệu tấn dầu thô. Với hạ tầng dự trữ thương mại, sẽ tiếp tục khai thác 89 kho hiện nay và mở rộng, nâng công suất các kho thương mại lên khoảng 1,4 triệu m3. Cùng đó, 59 kho xăng dầu thương mại sẽ được xây mới tại các địa phương, tổng công suất khoảng 5,1 triệu m3. Sau năm 2030, Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng hạ tầng để nâng công suất các kho chứa lên 3 triệu tấn dầu thô. Gần 581 km hệ thống đường ống xăng dầu sẽ được đầu tư nâng cấp trong giai đoạn này, sau đó xây mới tuyến ống dẫn nhiên liệu bay từ kho đầu nguồn tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về kho sân bay Long Thành. Với hệ thống khí đốt, 16 kho LPG hiện có được tiếp tục khai thác đến 2030; đầu tư, xây dựng hạ tầng dự trữ LNG tại khu công nghiệp Cái Mép (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Hải Phòng), với tổng công suất khoảng 5,1 triệu tấn một năm. Giai đoạn này sẽ phát triển thêm hệ thống kho LPG và LNG tăng thêm công suất và sức chứa tại tất cả các vùng miền.