Nhóm các Công ty chúng tôi là cầu nối cho các công nghệ Châu Âu nhập khẩu vào Việt Nam để chuyển giao các xu hướng mới nhất, tập trung vào Cuộc cách mạng Công Nghiệp 4.0. Giáo dục, Giao thông, Y tế và năng lượng tái tạo là những lĩnh vực mà chúng tôi đang ưu tiên phát triển các dự án CNTT